ครูโรงเรียนอเมริกันแท้ 100%

ครูผู้สอนของProtostar ทุกท่าน เป็นครูในระบบโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมาจากรัฐอาร์คันซอ รัฐแคนซัส รัฐเท็กซัส รัฐเวอร์จิเนีย รัฐฟลอริดา รัฐยูทาห์ ทุกท่านล้วนมีใบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ครูชำนาณการ K5 ชั้นเด็กอ่อนก่อนประถม เด็กเล็ก ไม่ได้จำกัดเฉพาะในสิ่งที่กล่าวถึง:
Mueller Aerospace and Engineering Discovery Magnet Elementary, Calico Rock Elementary School, San Jose Elementary, Peninsula School for Autism, Eton School,Ambassador Academy เป็นต้น。

มาฟังสิ่งที่ครู Leah ครูชาวอเมริกันพูดถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Protostar:
ปัจจุบันครู Leah เป็นหนึ่งในหนึ่งในอาจารย์ อังกฤษ-อเมริกันของ Protostar สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนเด็กเล็กและวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 7 ปี สอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมต้นอเมริกันเป็นเวลา 6-8 เชี่ยวชาญในการสอนตามอายุ ลักษณะนิสันและพื้นฐานของเด็ก มาปรับเปลี่ยนสไตล์การสอน และยังใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR (Total Physical Response ) เป็นการเพิ่มความสนใจในการเรียนให้กับนักเรียน
มีครู อังฤษ-อเมริกันจำนวนมาก
ครูCristy มาจากรัฐอลาบาม่า มีประสบการณ์การสอน 7 ปีและมีประสบการณ์การสอนออนไลน์ครึ่งปี สอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาการเขียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในอเมริกันหลายแห่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตี สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในขณะเดียวกันก็ได้รับใบประกาศนยบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL)
ครูEvonne มาจาก รัฐเวอร์จิเนีย มีประสบการณ์การสอน 23 ปีและมีประสบการณ์การสอนออนไลน์หกเดือน สอนวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสอนและได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL)
ครู Jocelyn มาจากรัฐเท็กซัส มีประสบการณ์สอน 5 ปี สอนวิชาการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและมีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง TEFL
ครู Trish มาจากรัฐวิสคอนซิน มีประสบการณ์การสอน 12 ปี สอนวิชาภาษาวรรณคดี ศิลปะ คณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ให้กับนีกเรียนเกรด 7 ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL)

ทีมงานครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมากขึ้น

มีคุณสมบัติในการจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น

ครูผู้สอนของ Protostar มากกว่า 60% สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์การสอนมากมาย

ครูผู้สอนของ Protostar มีประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปีโดยเฉลี่ย และครูหลายคนมีประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี

เงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงกว่าครูคนอื่น ๆ 50%

ครูผู้สอนของ Protostar

ครูโรงเรียนประถมรัฐบาลอเมริกัน

ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อื่น ๆ